Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2
Kranj
4000
Slovenija
SL
EN DE
Kranfest s Kranjsko nočjo

20. - 22. julij 2017 | različne lokacije

Doživite utrip

Koristne povezave:

Dnevni spored 2017 | Novice | Na začetek 


Koristne informacije

 • Organizator obvešča in opozarja, da je osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače. (Zakon o varstvu javnega reda in miru, 21. člen, UL RS 70/2006)
 • Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa in odpovedi v primeru slabega vremena. Obiskovalci prireditve se strinjajo, da bodo na prireditvi posneti s strani fotografov in snemalcev organizatorja. Slednji bo fotografije in posnetke uporabljal v promocijske namene prireditve in Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
 • Zaradi organizacijskih in tehničnih aktivnosti ter varnosti obiskovalcev bodo postavljene popolne oz. delne zapore cest in parkirišč.
 • Zaradi prireditve Kranfest bodo med 21. 7. in 25. 7. 2017 zaprte naslednje ceste in ulice v starem Kranju in okoli Slovenskega trga:

>> 19. 7. od 6.00 ure do 25. 7. do 06.00 ure: cesta med Mestno knjižnico in Delavskim domom do križišča s Koroško cesto ter do križišča z Gregorčičevo ulico in parkirišče pred Avlo MOK;

>> 21. in 22. 7. od 18.00 ure do 06.00 ure naslednjega dne: od krožišča pod Jelenovim klancem po Koroški cesti do krožišča med Koroško in Bleiweisovo cesto, cesta Slovenski trg (med Mestno občino in Delovskim domom), Gregorčičeva ulica od Maistrovega trga do Stritarjeve ulice;

>> 21. 7. in 22. 7. od 19.00 ure do 01.00 ure naslednjega dne: ulice in trgi mestnega jedra;

>> 22. 7. od 10.00 ure do 12.00 in od 16.00 do 20.00 ure Trubarjev trg;

>> 21. 7. od 6.00 ure do 24. 7. do 12.00 ure trg pred Prešernovim gledališčem

 • Za stanovalce mestnega jedra bo v času prireditve urejena intervencijska pot, ki bo potekala po  Poštni ulici (most čez Kokro) – Tavčarjeva ulica – Reginčeva ulica - Tomšičeva ulica – Glavni trg – Cankarjeva ulica – Tavčarjeva ulica – Poštna ulica). Vse ostale ulice bodo imele popolno zaporo za ves promet.
 • Obiskovalce naprošamo, da upoštevajo navodila rediteljev.
 • Želite sodelovati na Sejmu Kranfest? Več informacij najdete tukaj.

 

Na prireditvi

 • Na prireditveni prostor je prepovedano vnašati:

>> predmete, ki lahko ogrozijo varnost obiskovalcev (orožje, pirotehnična sredstva, ostri predmeti, …);

>> prepovedane substance (droge), steklenice, pločevinke in plastenke s pijačo.

 • V skladu s 7. in 9. členom Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), je prepovedano alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače prodati oz. ponuditi:

>> osebam, mlajšim od 18 let;

>> osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola;

>> osebam za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let;

>> osebam za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. 

 • V skladu z zgornjimi določili bo gostinsko osebje striktno preverjalo identiteto (domnevno mladoletnih) oseb, ki se lahko izkazuje le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Zgornjim kategorijam obiskovalcev bo onemogočena konzumacija alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače.
 • Starše posebej prosimo, da pazijo na svoje otroke. Zbirno mesto za izgubljene osebe bo v turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2. Organizator ne odgovarja za parkirana vozila in izgubljene ali ukradene stvari obiskovalcev.


Želimo vam prijetno počutje in dobro zabavo!