SL
EN DE IT

Cerkev Svetega Kancijana in tovarišev

Triladijska cerkev t. i. dvoranskega tipa iz začetka 15. stoletja je najpomembnejša zgradba v mestni veduti in eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem ter vzor številnim poznejšim cerkvam (Radovljica, Škofja Loka, Kamnik, Šentrupert na Dolenjskem).

 

Na mestu sedanje gotske cerkve, posvečene oglejskim mučencem, sv. Kanciju, Kancijanu, Kancijanili in Protu, je že v predslovanski dobi stal sakralni objekt, kar so pokazale tudi arheološke raziskave v letih 1972 in 1984. Prezbiterij današnje cerkve je bil leta 1413 prizidan k starejši ladji in predstavlja značilen primer t. i. dolgega kora. Sredi 15. stoletja so starejšo ladjo zamenjali z gotsko dvorano s poligonalnimi slopi. Gotska rebra povezujejo bogato figuralno in dekorativno okrašeni sklepniki. Cerkveni prostor lepo dopolnjujejo freske angelov z glasbili, narejene približno leta 1460, delo žirovniškega mojstra.

 

Naslov: Glavni trg, Kranj

Svete maše:

  • Ob nedeljah ob 8:00, 9:00, 10:30 in ob 19:00 pozimi oziroma ob 20:00 poleti.
  • Ob praznikih ob 8:00, 10:30 in 19:00.
  • Med tednom ob 7:30 in 19:00.
I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo