SL
EN DE IT

Destinacija Kranj kot blagovna znamka

Strokovna komisija, javnost in različne skupine so v sozvočju izbrale najboljšo celostno grafično podobo destinacije Kranj, ki se bo izbrusila do odličnosti in implementirala v tržno komunikacijo.

 

Kranj velja za butično in neodkrito ter očarljivo, varno in umetniško razgibano mestno destinacijo. Destinacijo, ki je obvladljiva, blizu vsega in vsemu, predvsem naravi in priložnostim za aktivno preživljanje oddiha. Zavod za turizem in kulturo Kranj je pred pragom oblikovanja močnejše blagovne znamke, ki bo jasno komunicirala vrednote mesta in bo na turističnem trgu postala prepoznavna.

 

V letošnjem letu je bil oblikovan oddelek za trženje turistične destinacije, izmerjeni so bili občutki, ki jih mesto Kranj zbuja pri svojih prebivalcih, nato klima med ponudniki in organizatorji kulturnih prireditev, skupaj z njimi so bila oblikovana ključna sporočila, vrednote in temeljne obljube destinacije, s pomočjo strokovnjakov za destinacijske znamke je bila pripravljena osnova za komunikacijo, oblikovan je bil koncept tržnega komuniciranja, identificirani so bili trgi, ciljne skupine, ključna sporočila, ponudbe, kanali in orodja promocije, julija pa je bil objavljen razpis za najboljšo vizualno rešitev.

 

Na razpis se je prijavilo 41 predlogov, avgusta je bilo javnosti predstavljenih pet najboljših (finalistov). Do sredine septembra se je pripravil semantični diferencial – izmerjena je bila naklonjenost vsem izbranim predlogom med različnimi skupinami. Strokovna komisija, javnost in različne skupine so v sozvočju izbrale najboljšo celostno grafično podobo, ki se bo izbrusila do odličnosti in implementirala v tržno komunikacijo.

 

Predstavljamo vam vizualizacijo zmagovalne rešitve - pripravili so jo v podjetju Nea Culpa, agenciji za marketing v turizmu -, ki je prepričala tako strokovno komisijo kot vas.  Avtorji in avtorice zmagovalne rešitve ter sama oblikovalska rešitev bodo predstavljeni na javnem dogodku.

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo