SL
EN DE IT

Hotel Actum soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini

04. 09. 2020

Kranj, 4. september 2020 - S ponosom sporočamo, da je Hotel Actum v Kranju postal lastnik certifikata Zeleni ključ. Vodstvo in zaposleni v hotelu Actum so se odločili, da bo njihovo poslovanje trajnostno in zeleno naravnano. Vključili so se v postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata za namestitve - ZELENI KLJUČ in ga tudi uspešno prestali. Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Zagotavlja zavezanost hotela okolju in trajnostnemu razvoju ter omogoča njihovim gostom, da z osveščenim ravnanjem pripomorejo k varovanju okolja.

 

Vizija turistične destinacije Slovenije, kot jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO) je, da je Slovenija zelena, k trajnosti zavezana butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Je destinacija petzvezdičnih doživetij. Tudi v Kranju sledimo tem trendom in smernicam. Mestna občina Kranj je že leta 2016 s strateškim dokumentom Trajnostna urbana strategija Kranj 2030 opredelila destinacijo kot trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske. V letošnjem letu pa smo vstopili tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma in se tako pridružujemo 53 slovenskim destinacijam, ki se že ponašajo z znakom Slovenia Green.

 

Vstop hotela Actum v družino prejemnikov Zelenega ključa je rezultat ne samo njihove zavezanosti k trajnostnemu in zelenemu poslovanju, ampak je tudi rezultat vseh aktivnosti, ki jih je Mestna občina Kranj, skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, izvajala tokom tega leta. Poleg predstavitve Zelene sheme in trajnostnih certifikatov za strokovno javnost je bistveno tudi povezovanje s turističnim gospodarstvom in veseli smo, da je le to že obrodilo sadove.

Hotel Actum s pridobljenim certifikatom soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini, za kar se ekipi hotela iskreno zahvaljujemo in jim obenem čestitamo za ta dosežek.

.

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo