SL
EN DE IT

Javni razpis za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne 6. 12. 2019 v Uradnem listu št. 73/2019 objavilo javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

 

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

 

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

 

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 1. 100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 2. 201 (počitniški domovi in letovišča),
 3. 203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 4. 204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 5. 101 (restavracije in gostilne).

 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

 

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

 

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75%, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70%.

 

Javne predstavitve razpisa in postopka oddaje vloge preko spletne aplikacije bodo potekale v naslednjem tednu in sicer dne 18. 12. 2019 v Ormožu in Šmarjah pri Jelšah, dne 19. 12. 2019 v Krškem, Kočevju in Ljubnem ter dne 20. 12. 2019 v Ajdovščini. Podrobnejše informacije o točnih lokacijah in urah predstavitev bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva.

 

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

Vir: MGRT

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo