SL
EN DE IT

Kdo ve vse o Kranju?

Turistična destinacija Kranj je medijsko vse bolj privlačna in prepoznavna. Samo v letu 2016 smo zabeležili več kot 500 objav o turizmu, kulturnih dogodkih in kranjskih zanimivostih. Z veseljem smo spremljali tudi medijsko odmevnost aktivnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

 

Če želite bolje spoznati svojo medijsko sliko in jo aktivneje soustvarjati, se obrnite na
mednarodno agencijo Kliping, ki spremlja klasične in digitalne medije na lokalni ter globalni ravni.

 

Na podlagi medijskih analiz zagotavljajo celostno informacijsko podporo ter oblikujejo
napotke, usmeritve in priporočila za načrtovanje nadaljnjih komunikacijskih aktivnosti.
Za več informacij obiščite www.kliping.si.

 

Promocijsko sporočilo

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo