Leto generala Rudolfa Maistra

3 junija, 2024, 11:00
 - 10 junija, 18:00

Rudolf Maister Vojanov, general in pesnik, obranitelj slovenske severne meje, se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku in umrl 26. julija 1934 na Uncu pri Rakeku. Vlada je leto 2024, ob 150. obletnici rojstva in 90. obletnici Maistrove smrti, razglasila za leto generala Rudolfa Maistra.

Razstava v Območnem stičišču kulturnih društev predstavlja življenje in izjemno delo Rudolfa Maistra v času in prostoru. Na ogled od 3.6. do 10.6.2024, odprla jo bo Mija Aleš.

Maister je začel literarno ustvarjati že v mladosti. V Kranju je urejal in izdajal rokopisni list Inter nos, v Ljubljani pa list Večernica. S svojimi literarnimi prispevki je sodeloval pri revijah Vrtec in Vesna, v reviji Ljubljanski zvon in časopisu Slovenski narod.

Med študijem je ob Cankarju, Murnu in Ketteju postal dopisni član literarnega društva Zadruga. Bil je značilen pesniški glas svojega časa. Naslonil se je na tradicijo slovenske ljudske pesmi, vpliv predstavnikov sočasne slovenske moderne zaznamo predvsem v njegovi osebnoizpovedni in ljubezenski liriki. Objavil je dve zbirki pesmi: Poezije (1904) in Kitica mojih (1929).

Prva je v znamenju mladostnih občutij ljubezni in ljudskih motivov, v pripovednih baladah in romancah je lepo razviden vpliv Aškerca. Druga zbirka je nastala tudi kot odmev na aktualna družbena dogajanja: začetne pesmi slikajo podobe vojnega nasilja. Občuteni liriki, ki opisuje lepoto slovenskih pokrajin, posebej v ciklu Slovenske gorice, ki je plod njegovih počitnic na Zavrhu, se pridružujejo še zavedne, narodnobuditeljske pesmi: so odraz Maistrovega pristnega domoljubja v politično prelomnem času nastajanja nove slovenske družbe.

Rudolf Maister je v Kranju preživel sedem let svojega življenja. Družina se je leta 1883 preselila iz Mengša zaradi očetove službe pri finančnih stražnikih. Tu je Rudolf nadaljeval šolanje: najprej štirirazredno deško ljudsko šolo in nato še nižjo gimnazijo.

Maistrovi so živeli na današnjem Maistrovem trgu 5, nekdaj Mesto št. 150. Hiša je bila takrat v lasti Marije Rubežnik. V njej so bivali do očetove smrti 1887. Nato so se za tri leta preselili v sosednjo hišo in leta 1890 v Ljubljano; tudi zaradi Rudolfovega nadaljnjega šolanja.

Kranjčane danes na Maistra spominja spomenik – doprsni kip na pročelju hiše, delo Alenke Vidrgar. Tu se vsako leto 23. novembra, na dan Rudolfa Maistra, Društvo general Rudolf Maister Kranj pokloni njegovemu spominu. Tudi Rudolf Maister ni pozabil svojega bivanja v Kranju. Mnogo kasneje je namreč v Kranju zaprosil za potrdilo o domovinstvu.

S Kranjem pa generala povezuje še en dogodek. Med 4. in 6. junijem 1919 so v Narodni čitalnici v Kranju potekala mirovna pogajanja med jugoslovansko in nemško-avstrijsko delegacijo. Udeležil se jih je tudi Maister, ki je na Kranjčane naredil velik vtis. Zvečer, 5. junija 1919, so mu društvo Sokol, čitalnica in kranjsko gasilsko društvo pripravili počastitev ob plamenicah.

Organizator: Zveza kulturnih društev Kranj in Društvo general Rudolf Maister Kranj

Aktualni dogodki

13 junija, 2024
Poletje na Maistrovem trgu.
31 maja, 2024
Mladi bendi glasbene šole Glasbosned