Očistimo Gorenjsko invazivk

1 junija, 2024, 9:00

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato so se različni partnerji na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ko je akcija povezala 8 gorenjskih občini, odločili, da skupno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk ponovijo.

Odstranjevanje invazivk je dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost, da bi domorodne vrste ponovno dobile priložnost, da zasedejo svoje mesto v naravi.

Zato bo odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst tudi letos potekalo na sotočju Rupovščice in Kokre, v kanjonu Kokre, ob Bobovških jezercih in v Struževem ob piknik prostoru.

Po potrebi bodo lokacije še dodali. Akcija bo na terenu potekala med 9.00 in 12.00, po zaključku odstranjevanja invazivnih rastlin pa sledi malica in druženje v Struževem.

Zaradi lažje organizacije je dobrodošla prijava preko spletnega obrazca.

Organizator: Mestna občina Kranj, Občina Kranjska Gora, Občina Bled in Občina Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Predoslje, BC Naklo, KS Kamnik Center in Razvojna agencija Sora

Aktualni dogodki

13 junija, 2024
Poletje na Maistrovem trgu.
31 maja, 2024
Mladi bendi glasbene šole Glasbosned