SL
EN DE IT

Namen delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj

* izboljšanje kvalitete turistične ponudbe,
* povečanje aktivnosti ter
* profesionalizacije dela na področju oblikovanja in trženja turističnih programov.

 

To pa zahteva večjo koordinacijo med vsemi ponudniki turističnih storitev in višjo stopnjo valorizacije kulturnozgodovinskih in naravnih danosti v turistični ponudbi skozi aktivnejše povezovanje.

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo