Prva junijska sobota bo v znamenju akcije Očistimo Gorenjsko invazivk

V soboto, 1. junija 2024, Mestna občina Kranj, Občina Kranjska Gora, Občina Bled in Občina Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Predoslje, BC Naklo, KS Kamnik Center in Razvojna agencija Sora skupaj organizirajo delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk.

Akcija bo namenjena odstranjevanju in preprečevanju širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju omenjenih občin. Organizatorji k najavi udeležbe vabijo posameznike in društva do vključno četrtka, 30. maja.

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato so se različni partnerji na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ko je akcija povezala 8 gorenjskih občini, odločili, da skupno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk ponovijo.

K aktivnemu sodelovanju vabijo tudi vse zainteresirane posameznike in društva. Na akcijo se lahko prijavite TUKAJ.

Na izbranih občinskih zemljiščih bodo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin usmerjali za to usposobljeni koordinatorji.

V Mestni občini Kranj čistijo na štirih lokacijah

Odstranjevanje invazivk je dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost, da bi domorodne vrste ponovno dobile priložnost, da zasedejo svoje mesto v naravi.

Zato bo odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst tudi letos potekalo na sotočju Rupovščice in Kokre, v kanjonu Kokre, ob Bobovških jezercih in v Struževem ob piknik prostoru.

Po potrebi bodo lokacije še dodali. Akcija bo na terenu potekala med 9.00 in 12.00, po zaključku odstranjevanja invazivnih rastlin pa sledi malica in druženje v Struževem.

Spletna najava udeležbe

Občanke in občane ter društva vabijo, da se pridružijo akciji čiščenja invazivk. Veseli bodo vsakega para rok. Zaradi lažje organizacije prosijo za prijave na spletnih straneh ra-sora.si, kranj.si in zrsvn-varstvonarave.si. Prostovoljci se prijavijo s spletnim obrazcem, in sicer do vključno 30. maja 2024. Na spletnih straneh in profilih FB lahko spremljate tudi ostale informacije o akciji.

O invazivkah

Na območju Gorenjske je glede na podatke portala invazivke.si trenutno zabeleženih približno 40 invazivnih tujerodnih vrst. Najpogostejše so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik. V naravi se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge, ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec, severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica in deljenolistna rudbekija. V naravi se razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda in ptice. Širijo se tudi s človeško pomočjo, kadar jih namesto v zbirni center ali na domači kompost nepravilno odlagamo v naravi.

Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste in povzročajo gospodarsko škodo. Negativno lahko vplivajo tudi na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter, voda, prostoživeče živali ipd.) pomagamo tudi ljudje.

Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst lahko učinkovito preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Dodatne informacije: Andrej Štembergar Zupan (andrej.stembergar-zupan@zrsvn.si)
Fotografije: arhiv ZRSVN

Sorodne vsebine

Jesen v Kranju_2023_Visit Kranj_hero

Kaj početi v Kranju v letu 2024?

Pripravili smo vodnik z mesečnimi predlogi, kaj početi v Kranju – kje jesti, piti, ...