SL
EN DE IT

Ogljični odtis Kranjske dolge mize je podlaga za izvedbo dogodkov v Kranju

24. 07. 2022

Destinacija Kranj je prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination. V tej luči Mestna občina Kranj (MOK) in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) izvajata različne aktivnosti, ki bi spodbujale trajnostno naravnanost destinacije. Ena izmed teh je izračun ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza.

 

Organizacija Kranjske dolge mize 2022 je poskušala čim bolj slediti zelenim načelom z nagovorom udeležencev k trajnostni mobilnosti, izogibanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, pripravo obrokov iz lokalnih sestavin ter preprečevanjem zavržene užitne hrane. Pri izračunu ogljičnega odtisa so bili tako v l. 2021 kot v l. 2022 upoštevani naslednji viri emisij:

  • neposredne emisije zaradi zgorevanje fosilnih goriv na prizorišču dogodka in v vozilih organizatorja ZTKK,
  • posredne emisije zaradi porabe električne energije na prizorišču dogodka ter
  • posredne emisije zaradi prevozov z vozili, ki niso v lasti organizatorja.

 

Ogljični odtis dogodka se je v letu 2022 glede na dogodek v predhodnem letu prepolovil. K močnemu zmanjšanju je največ prispevala izbira lokalnih dobaviteljev in izvajalcev storitev, ki so uporabljali manj prevozov, njihova oddaljenost pa je bila krajša kot v letu 2021. Ker se je trajnostna mobilnost izkazala za pomembno pri zmanjševanju ogljičnega odtisa že pri dogodku l. 2021, je bil tokrat za obiskovalce pripravljen Mobilni načrt.

 

Z izvedbo izračuna ogljičnega odtisa dogodka je destinacija Kranj začrtala pomembno dobro prakso na področju organizacije podnebju prijaznejših turističnih dogodkov v Sloveniji. Izsledki raziskave so tudi podlaga za izvedbo vseh nadaljnjih prireditev v organizaciji ZTKK: spodbujanje obiskovalcev k trajnostnemu prihodu na dogodke (s kolesom, peš, javnim prevozom ali souporabo vozil), vsi dogodki izvedeni z uporabo povratnih eko-kozarcev in ločenim zbiranjem odpadkov.

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo