SL
EN DE IT

Sekvoja v Kranju

Ob Gimnaziji v Kranju stoji 27 metrov visoko drevo - sekvoja (Sequoiadendron giganteum) in ima vrh nagnjen za približno 5 metrov od navpičnice. Obstajala je velika nevarnost, da se drevo podre. Da bi ohranili ta enkratni naravni spomenik, je območna enota Zavoda RS za varstvo narave predlagala privez drevesa z jeklenicami na stavbo gimnazije. Pritrditev drevesa na objekt je bilo izvedeno l. 2003.


  • Lokacija: ob Gimnaziji Kranj (Koroška cesta 13, 4000 Kranj); google zemljevid
  • Odpiralni čas: /
  • Cenik: /
  • Kontakt: Zavod RS za varstvo narave OE Kranj  / tel. 04 201 94 60 / zrsvn.oekr@zrsvn.si 
I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo