Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2
Kranj
4000
Slovenija
SL
EN DE IT
Kranj - Zelena destinacija

Kranj - Slovenia Green Destination

Več

Povezave:

Trajnostni turizem | Raziskave | Trajnost v MOK | Novice | Delavnice in uspodabljanja | Zelene iskrice za trajnostno bivanje


 

Destinacija Kranj vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma

Kranj se je pridružil destinacijam, ki so se prijavile na  nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije (STO) za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema do danes združuje že 48  destinacij, 42 ponudnikov, 4 parke, 2 turistični agenciji in 1 atrakcijo z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

 

V začetku leta je STO v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je v shemo prijavila tudi destinacija Kranj, ki želi svoje trajnostno poslovanje na področju turizma preveriti z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. S tem se želi MOK s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovati za pridobitev znamke Slovenia Green. V ta namen je občina imenovala zelenega koordinatorja – Kristino Sever z Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ter šestnajst članov zelene ekipe, ki prihajajo iz različnih inštitucij in bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje. Uvajanje trajnostnega poslovanja je namreč proces nenehnih izboljšav. V naslednjem koraku bo župan MOK, Matjaž Rakovec, podpisal tudi t.i. ZELENO POLITIKO, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, pa bodo člani zelene ekipe z različnimi aktivnostmi zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje deležnikov: lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva ter njih  kot tudi preostale deležnike osveščali o pomenu trajnostnega razvoja, v okviru katerega turizem predstavlja pomemben povezovalni element.

 

Analiza stanja v destinaciji – na področju okolja, kulturne in naravne dediščine, turistične ponudbe in produktov ipd., ki bo izvedena v okviru tega projekta, bo služila tudi kot izhodišče za pripravo konkretnih akcijskih načrtov. V prvi polovici prihodnjega leta – po izvedeni evalvaciji in podelitvi znaka, pa bodo člani zelene ekipe s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Dejstvo namreč je, da se v sodobnem času vse več ljudi in destinacij zaveda, da je prav trajnostni turizem pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. 

 

V Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije, parki in atrakcije, ki po pridobitvi enega od v shemi priznanih okoljskih znakov, lahko pridobijo znak Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction ali Park. V pripravi je tudi nov znak za ponudnike gostinskih obratov Slovenia Green Cuisine. Ker s tem skupaj z občino soustvarjajo trajnostni razvoj, bo MOK v prihodnje zanje organizirala posebno izobraževanje/delavnico ter v okviru projekta izvedla več pobud za spodbujanje turističnega gospodarstva k odgovornemu trajnostnemu razvoju okolja in družbe.

 

O konkretnih aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko naših komunikacijskih kanalov.