SL
EN DE IT

Slovesnost ob 120-letnici čebelarskega društva Britof-Predoslje in razvitju prapora na Svetovni dan čebel

19. 05. 2022

Na svetovni dan čebel, 20. maja, bo na Glavnem trgu potekala slovesnost ob 120-letnici čebelarskega društva Britof-Predoslje z razvitjem in blagoslovom novega prapora. Prapor je eden pomembnih simbolov, ki bo sedanje in bodoče člane društva združeval ter jim vlival voljo do dela v korist narave, družbe in društva. 

 

Mestna občina Kranj se v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj tudi v letošnjem letu poteguje za naziv Čebelam najprijaznejša občina, ki ga podeljuje Čebelarska zveza Slovenije. V ta namen  potekajo številne aktivnosti, namenjene trajnostnemu razvoju, posebej še zaščiti čebel in razvoju čebelarstva. MOK nadaljuje z ozelenjevanjem mesta, sajenjem travniških rastlin in pozno košnjo za še več čebelje paše, namenja posebno skrb pri zasaditvi dreves in mestnih drevoredov  - v marcu so zasadili tri drevorede z medovitimi drevesi, in sicer KR drevored, drevored hrušk ob Cesti Rudija Šeliga in na Trgu Rivoli ter pri tem dobro sodeluje z lokalnimi čebelarji.

 

Slavni govorniki na dogodku bodo župan MOK Matjaž Rakovec, podpredsednica ČZS Marija Sivec, direktorica Medexa Aleša Mižigoj ter predsednik ČD Britof-Predoslje Mitja Smrdel. Prapor bo blagoslovil župnik Jožef Jakob Kljun. Dogodek bodo s svojim obiskom počastili tudi praporščaki čebelarskih društev Šenčur, Preddvor, Goriče, Naklo in Cerklje ter Čebelarske zveze Gorenjske. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli Kvartet Ultima in Lenart Šter s harmoniko.

 

Dogodek se bo odvijal med 16.00 in 17.00 uro na Glavnem trgu. Na ta dan vas v okviru prireditve Kr' petek je! lepo vabijo tudi medeni ponudniki.

 

 

 

Prapor je eden pomembnih simbolov, ki bo sedanje in bodoče člane društva združeval ter jim vlival voljo do dela v korist narave, družbe in društva. 

 

sprednja stran prapora Čebelarsko društvo Britof Predoslje

 

Na sprednji strani prapora je kot osrednji motiv slika Storžiča, ki predstavlja Kranj z okolico, ter sliki gradu Brdo in cerkve svetega Siksta Predoslje, ki označujeta kraj domovanja društva. Letnici predstavljata ustanovitev društva 1902 in razvitja prapora 2022.

 

hrbtna stran prapora Čebelarsko društvo Britof Predoslje

 

Na hrbtni strani prapora je na sredini stilizirano satje v obliki Slovenije – ena celica je temnejše obarvana in predstavlja lokacijo društva. Na satovju so tri kranjske čebele sivke, spodaj pa čebelarski pozdrav Naj medi. Nad satovjem so cvetovi lipe, ki je v sedanjih časih pri nas najpomembnejša čebelja paša, spodaj pa so cvetovi ajde, nekdaj v naših krajih najpomembnejša čebelja paša.

 

 

Kranj, 19. maj 2022

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo