SL
EN DE IT

Svetovni dan Zemlje (22. april)

21. april 2020 - Vsako leto 22. aprila obeležujemo Svetovni dan Zemlje. To je dan, ki opozarja na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. 

 

Letošnji 50. Svetovni dan Zemlje je posvečen ukrepanju proti podnebnim spremembam, zato v prvem delu pišemo prav o različnih dejavnikih, ki so povezani z njimi.


Strokovnjaki pri soočanju s podnebnimi spremembami izpostavljajo poseben pomen gozdov, travišč in mokrišč, ki jih v Sloveniji ohranjamo tudi s tem, da imajo status območja Natura 2000 ali so del zavarovanih območij. Na njih se pomočjo različnih finančnih virov izvajajo aktivnosti ohranjanja in izboljševanja stanja ekosistemov.


Od opraševanja žuželk je odvisnih kar 4/5 kmetijskih in prostoživečih rastlin. Za zanesljivo opraševanje in s tem stabilno pridelavo hrane je zato ključnega pomena ohranjanje raznovrstnosti opraševalcev, ki pa v svetu izjemno hitro upada. Na državnih zavarovanih območjih se z aktivnim upravljanjem izvajajo aktivnosti za izboljšanje njihovih habitatov in ozaveščanje o vlogi tega pomembnega dela biotske raznovrstnosti Slovenije. Izboljšanje habitatov divjih čebel ministrstvo podpira tudi prek projektov na Natura 2000 območjih, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katerih se na terenu izboljšuje stanje številnih travišč. Od leta 2019 na pobudo in ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor poteka tudi raziskava o divjih opraševalcih, ki jo vodi Nacionalni inštitut za biologijo.

Svetovni dan Zemlje ni samo danes. Vsak dan lahko naredimo nekaj, s čimer jo bomo ohranili v boljši kondiciji, za kar vam bodo hvaležne naslednje generacije in Zemlja.

V Sloveniji opažamo, da invazivne tujerodne vrste povzročajo vse več težav zdravju ljudi in gospodarstvu, strokovnjaki pa opozarjajo, da so postale ena od glavnih groženj biotski raznovrstnosti. Zaradi podnebnih sprememb se bodo nekatere invazivne tujerodne vrste še hitreje naselile ali širile. Z ukrepi Ministrstva za okolje in prostor se preprečuje njihov vnos in širitev. Ob pomoči različnih inštitucij in posameznikov je bila v zadnjem času zagotovljena hitra odstranitev več vrst rastlin in živali, ki so bile v Sloveniji na novo zaznane, javnost pa obveščena z informacijami na spletni strani Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali.


Poleg zgoraj navedenih akcij in ukrepov je Slovenija naredila še en pomemben korak v boju proti podnebnim spremembam. Pridružila se je skupni pobudi 13 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Zeleni dogovor (Green Deal) je v središču oz. med pomembnejšimi vidiki okrevanja evropskega gospodarstva.


Tudi majhna dejanja štejejo: Kaj lahko naredimo sami?

 

Trenutna situacija kaže, da so spremembe ravnanja, ki koristijo planetu, naravi in vsem živim bitjem, mogoče.

 

Izkoristimo ta trenutek za ponovno oceno svojih navad in ustvarjanje novih, ki so boljše za naš planet. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje. Pri blaženju podnebnih sprememb je pomemben zaveznik ohranjena narava. Če je ohranjena pestrost vrst rastlin in živali, če imajo vrste vitalne populacije in je genetska raznovrstnost visoka, so ekosistemi bolj odporni in se na spremembe lažje prilagajajo. Na spletni strani Za ljubitelje narave najdete nekaj priporočil strokovnjakov kako lahko tudi sami prispevate k ohranjanju narave.

 

K blaženju podnebnih sprememb pripomore tudi krožno gospodarstvo. Procesi servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter nakupa storitev nam omogočajo, da materiali dalj časa ostanejo v obtoku ter tako omogočajo ohranjanje naravnih virov. Poudarek je na preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi preobrazbi v visokokakovostne sekundarne vire. Osredotoča se na zasnovo in proizvodnjo na način, ki bi omogočali, da se uporabljeni viri čim dlje obdržijo v gospodarstvu.

 

Svetovni dan Zemlje, ki ga zaznamujemo vsako leto 22. aprila, je bil prvič organiziran leta 1970, danes ga koordinira globalno omrežje Dneva Zemlje (Earth Day Network – EDN). Več informacij o Svetovnem dnevu Zemlje najdete tukaj (v angleščini) in tukaj.

 

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo