SL
EN DE IT

Turizem Re:start, lokalna in globalna priložnost po pandemiji

Kranj, 22. december 2020 - Turizem povezuje in navdihuje Slovenijo in svet. Letos je med globalno najbolj prizadetimi panogami. Za obnovitev in nov zagon bo potreboval dodatne spodbude, povezano delovanje in koordinirano akcijo. Kranj je kot ena vodilnih destinacij Slovenije v ospredju prizadevanj Slovenske turistične organizacije v obdobju odziva, okrevanja in grajenja nove odpornosti slovenskega turizma.

 

Turizem je do letos podiral rekorde v rasti v Sloveniji in svetu. Njegov razvoj je ena od sedmih strateških usmeritev Trajnostne urbane strategije Kranja (2030). V obdobju po pandemiji imamo tudi v Kranju priložnost, da njegove temelje še trdneje postavimo, v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v turističnem gospodarstvu in lokalnem okolju, na katerega lahko turizem, če ima pravilno usmeritev, vpliva pozitivno in trajnostno. Leto 2021 bomo v MOK posvetili izdelavi ambicioznega, a realnega načrta za razvoj privlačne ponudbe, v kateri bodo lahko uživali tako domačini kot obiskovalci in turisti.

 

Strategija turizma v Mestni občini Kranj 2021 -2026

V Mestni občini Kranj smo v tesnem sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj pričeli z izdelavo Strategije razvoja turizma Mestne občine Kranj za naslednje 5-letno obdobje, od leta 2021 do leta 2026. Proces bo vodila in usmerjala ožja delovna skupina, v širši akcijski skupini pa bomo povezali vse ključne deležnike, ki ste v MOK s turizmom neposredno ali posredno povezani. Poleg ponovnega zagona turizma si želimo, da Kranj v novem razvojnem obdobju utrdi pozicijo prestolnice slovenskih Alp in glavnega mesta Gorenjske, ki uspešno uravnotežuje prednosti urbanega okolja in bližino narave.

 

Strategija, ki v ospredje postavlja trajnostni razvoj, lokalne turistične ponudnike in domačine, ob tem pa krepi kakovost izkušnje za gosta

Turizem je prepleten z lokalnim okoljem, zato je pomembno, da naš razvoj zastavimo po trajnostnih načelih in z vključevanjem lokalne skupnosti v strateški proces. Zavedamo se, da je prav zadovoljno lokalno prebivalstvo na turističnih destinacijah glavni ključ za zadovoljstvo obiskovalcev in turistov, ki si bodo v prihodnje vse bolj želeli odgovornih, lokalno dobro povezanih in manj znanih destinacij, kjer jih ne bosta skrbela množičnost ali neavtentičnost. V strategiji bomo sledili vseslovenski zavezi k trajnostnemu razvoju in usmeritvam Zelene sheme slovenskega turizma.

 

Partnerski razvoj in promocija turizma v Mestni občini Kranj

Strategijo turizma pripravljamo v sodelovanju z Agencijo za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa, ki se je v desetletju pozicionirala kot vodilna slovenska agencija za razvoj in promocijo strategij, inovativnih produktov in ponudbe v slovenskem turizmu. V decembru smo že zastavili proces izdelave strategije, ki bo vključeval vse tri sektorje, ki upravljajo in razvijajo turizem v Kranju: javnega, zasebnega in civilnega. Kranj je kot mesto privlačno zaradi svojega edinstvenega kulturnega utripa in hiš kulture, le korak iz mesta je zeleno podeželje prepredeno s privlačnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi, vse tri alpske verige so na dosegu koraka. V prestolnici slovenskih Alp lahko gostimo kulturne, športne in protokolarne ali poslovne dogodke na najvišjem nivoju. Prilagoditev na nove razmere bomo izkoristili za skupen dvig standardov, kakovosti in trajnosti storitev v turizmu.

 

Skupna akcija Mestne občine Kranj, ZTK Kranj, deležnikov v turizmu in Kranjčanov

Naš cilj je, da v tesnem dialogu z vsemi deležniki oblikujemo strateški dokument, ki bo začrtal skupno smer razvoja in trženja turizma v Kranju. Vzporedno bomo v okviru akcijske skupine in moderiranega dialoga z gospodarstvom že v fazi priprave dokumenta zastavili tudi temelje za izvajanje strategije.

 

Vabimo vas, da na naši spletni strani spremljate proces izdelave Strategije turizma in se aktivno vključujete s predlogi in komentarji.

Kljub zahtevnemu obdobju verjamemo v moč povezovanja in sodelovanja na novih temeljih, zato z optimizmom zremo naprej v novo strateško obdobje kranjskega turizma.

 

Želite prebirati še več takšnih vsebin? Naročite se na naše e-novice!
 
Da, želim prejemati e-novice. Pravno obvestilo najdete tukaj.
 
I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo