SL
EN

Unireal-Josip Slavec

Dodaten 1 kos na voljo. - Izdelek je na zalogi.
39,00 €
Šifra produkta: 61341
  • Podrobnosti
Knjiga preko izbora 400 fotografij prikazuje obsežni gradbeni opus stavbenika in podjetnika Josipa Slavca iz Kranja, ki ga je v obdobju Kraljevine Jugoslavije ustvaril v Sloveniji in na Hrvaškem. Njegovo podjetje je sodilo med največje takrat, po letu 1945 je postalo jedro državnega podjetja Gradis. Fotografije so v veliki večini izbrane iz Slavčeve zapuščine in so večinoma prvič objavljene. Mnoge zgradbe je že kmalu uničila vihra 2. svetovne vojne, druge so izginile v povojnih modernizacijah, nekatere stojijo še danes. Jedro knjige je razdeljeno na štiri poglavja: biografski prikaz Josipa Slavca, gradnja mostov (Gorazd Humar), gradnja cest (Tomaž Budkovič) in visoke gradnje (Peter Fister). Na koncu je podan še okvirni pregled del Josipa Slavca. Knjiga je zelo zanimiva za zgodovinarje gospodarstva, saj prikazuje gradbene tehnologije v času med prvo in drugo svetovno vojno, kar do sedaj ni bilo obširneje prikazano v nobeni strokovni publikaciji.