SL
EN DE IT

V staro mestno jedro uvajamo dobre prakse

Zavod za turizem in kulturo Kranj med svojimi ostalimi aktivnostmi vzdržuje vitalnost in živahnost starega mestnega jedra. Kranj se je tako povezal s številnimi slovenskimi mesti, ki imajo v ta namen organiziran management mestnih središč. Z izmenjavo dobrih praks želi Turizem Kranj želi spodbuditi turistično ponudbo Kranja in okolice.

Konec maja je bila na pobudo direktorja Zavoda za turizem in Kulturo Kranj, mag. Tomaža Štefeta, izvedena interaktivna delavnica, kjer je bilo predstavljeno združenje trgovcev in gostincev v mestni občini Koper. Povezovanje in sodelovanje ponudnikov v Kopru je primer dobre prakse, ki je bila na delavnici predstavljena kranjskim ponudnikom storitev, gostincem in trgovcem. Izkušnje in pobude javnega in zasebnega sektorja v Kopru, kjer so različne akcije in dogodki z mehanizmi skupne promocije že dosegle velike uspehe na področju življenja mestnega središča so predstavili sodelavci Zavoda Koper otok.

 

Namen delavnice je bilo spodbuditi ponudnike v mestu, da bi se povezali in z dobro medsebojno organizacijo uskladili ponudbo s povpraševanjem. Z delavnicami mreženja in spodbujanja živahnosti starega mesta bo Turizem Kranj nadaljeval tudi v prihodnje.

Z izmenjavo dobrih praks želi Turizem Kranj želi spodbuditi turistično ponudbo Kranja in okolice.

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo