SL
EN DE IT

Kranj - Zelena destinacija

Kranj - Slovenia Green Destination

Beri več

Povezave:

Trajnostni turizem | Raziskave | Trajnost v MOK | Novice | Delavnice in uspodabljanja | Zelene iskrice za trajnostno bivanje


 

Kranj prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination

Lani je Mestna občina Kranj vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, s tem pa se je vključila tudi v proces pridobivanja znaka Green Destination. Ta potrjuje, da je posamezna destinacija prepoznavna po svojem trajnostnem delovanju in bo tudi v prihodnje razvijala tovrstno turistično ponudbo. Kranj je dobil zlati znak, drugi najvišji na lestvici Slovenske turistične organizacije (STO).

 

Mestna občina Kranj (MOK) se je lani odzvala nacionalnemu pozivu Slovenske turistične organizacije (STO) in vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, katere namen je v turistično panogo s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati trajnostne poslovne modele ter krepiti razvoj zelene ponudbe v destinaciji.

 

Proces pridobivanja znaka, ki je trajal eno leto, je vodila Zelena ekipa, ki šteje 16 članov iz različnih inštitucij in jo vodi zelena koordinatorka, Kristina Sever iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj (ZTKK). Znaki, ki jih lahko pridobi posamezna destinacija, so bronasti, srebrni, zlati, letos tudi prvič platinasti. Kranj si je prislužil zlatega, kar pomeni priznanje za trajnostno in zeleno delovanje na različnih področjih v MOK, ne le v turizmu. Obenem je to tudi zaveza, da bomo v Kranju s tako usmeritvijo nadaljevali tudi v prihodnje. Vizija destinacije je, da Kranj je in ostane čisto, zdravo in varno mesto. K sodelovanju oziroma prizadevanji v to smer so zato vabljeni tudi občanke in občani. Že zdaj pa lahko svoje mnenje in predloge podajo tudi prek anonimne spletne ankete in pomagajo soustvarjati Strategijo turizma v MOK, ki bo skladno z zavezo zeleno usmerjena.

 

Zaradi zlatega znaka bo Kranj destinacija še bolj prepoznavna po svojem trajnostnem delovanju, vključena bo v številne promocijske aktivnosti STO, pridobila bo dostop do podatkov za nadaljnje delo in razvoj.

 

Naslednji korak je nabor aktivnosti in ukrepov za trajnostni razvoj, ki podpirajo Zeleno shemo v turizmu. Zelena ekipa jih že pripravlja na podlagi priporočil ocenjevalcev, tako da bo Kranj dobro in zeleno pripravljen, ko bo turizem po epidemiji znova okreval.

 

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE