SL
EN DE IT

Kranj - Zelena destinacija

Kranj - Slovenia Green Destination

Beri več

Povezave:

Novice | Trajnostni turizem | Trajnost v MOKDelavnice in uspodabljanja | Zelene iskrice za trajnostno bivanje | Na začetek


 

Raziskave so pomemben del nalog, ki jih opravlja destinacijska organizacija v turistični destinaciji. Rezultati služijo nadaljnjemu razvoju in so smerokaz v katero smer se mora destinacija razvijati. V nadaljevanju boste na spletni strani našli izsledke nekaterih najnovejših raziskav.

 

 

Raziskava Slovenia Green

 

Vabimo vas, da izpolnite kratko anketo o zadovoljstvu s turizmom v destinacij. Anketo najdete TUKAJ (Slovenia Green – Anketa za prebivalce).

 

Podjetja v turističnem gospodarstvu, vabimo, da nam zaupajo kako ter koliko delujejo na področju trajnosti. Anketa je dosegljiva TUKAJ (Slovenia Green – Anketa za turistično gospodarstvo).

 


Raziskave

Pomemben korak k bolj trajnostno naravnanemu turizmu je tudi tesnejši stik s ponudniki, občani in obiskovalci. V ta namen je Zavod za turizem in kulturo Kranj izvedel tri ankete, ki jih je od aprila do septembra 2020 izpolnilo 53 turističnih ponudnikov,  345 domačinov in 119 obiskovalcev.

 

  • Anketne vprašalnike za obiskovalce Mestne občine Kranj si lahko ogledate TUKAJ
  • Anketne vprašalnike za prebivalce Mestne občine Kranj si lahko ogledate TUKAJ
  • Anketne vprašalnike za turistično gospodarstvo Mestne občine si lahko ogledate TUKAJ

 


Izsledki raziskav

  • Izsledki raziskav anketiranja 2020 >> TUKAJ (pdf)
  • Turistična analitika 2015-2019 >> TUKAJ (pdf)

 


Analiza vplivov turizma v naši destinaciji

V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo pripravili Analizo vplivov turizma v naši destinaciji po posameznih področjih: narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura ter socialno-ekonomski viri. Iz nje so razvidni tako pozitivni kot negativni vplivi na posamezna področja. Dobljeni rezultati so osnova za nadaljnje strateško načrtovanje turizma v destinaciji.

 

  • Analiza vplivov turizma v naši destinaciji >> TUKAJ (pdf)
  • Seznam kulturne dediščine v Mestni občini Kranj >> TUKAJ (pdf)

 

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE