SL
EN DE IT

Kranj - Zelena destinacija

Kranj - Slovenia Green Destination

Beri več

Povezave:

Raziskave | Novice | Trajnostni turizem | Delavnice in uspodabljanja | Zelene iskrice za trajnostno bivanje | Na začetek


 

Kranj v zeleni shemi trajnostnega turizma

Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij.

 

Kranj je kulturna, aktivna, zelena in zdrava prestolnica slovenskih Alp. Vse imamo na dlani – pitno vodo, čist zrak, pristen stik z naravo, zeleno naravo, ki osvežuje naše mesto, bogate kulturne vsebine ter lepo zgodovinsko mestno jedro.

 

Tudi v Kranju se zavzemamo za Zeleno politiko in smo se zato pridružili Zeleni shemi Slovenskega turizma. Pri tem pa spodbujamo trajnostno ravnanje na več ravneh.

Okoljske, tajnostne in ekološke znake za destinacije, ponudnike in parke najdete tule.

 

Odgovornosti za okolje, ki jih lahko naredi vsak od nas, lahko povzamemo s 5R:

 • REDUCE- zmanjšajmo količino odpadkov
 • RENEW – izberimo obnovljive materiale
 • REPLACE – zamenjajmo netrajnostne materiale s trajnostnimi
 • REUSE – ponovno uporabimo
 • RECYCLE – reciklirajmo – ločujmo in omogočimo ponovno uporabo

Strateški dokumenti MOK

 • Trajnostna urbana strategija >> TUKAJ 
 • Celostna prometna strategija >> TUKAJ
 • Digitalizacija za pospešen razvoj mesta >> TUKAJ
 • Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021-2027 >> TUKAJ (pdf)
 • Turistična vizija destinacije Kranj 2014 – 2020 >> TUKAJ (pdf)
 • Trajnostni energetsko-podnebni načrt gorenjske >> TUKAJ (pdf)
 • Zakon o razvoju spodbujanja turizma >> TUKAJ

Ključni dokumenti ZSST

 • Akcijski načrt zelene sheme v Mestni občini Kranj 2021–2023 >> TUKAJ (pdf)
 • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 >> TUKAJ (pdf)
 • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (ključni poudarki) >> TUKAJ (pdf)
 • Green Destination Standard >> TUKAJ (v angleščini)
 • Priročnik za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green >> TUKAJ (pdf)
 • Etični kodeks v turizmu >> TUKAJ (pdf)
 • Sprejem etičnega kodeksa v turizmu >> TUKAJ (pdf)
 • Sklep o imenovanju zelene ekipe >> TUKAJ (pdf)
 • Zelena politika >> TUKAJ (pdf)
 • Kodeks za turistične vodnike >> TUKAJ (pdf)
 • Sprejem kodeksa za turistične vodnike >> TUKAJ (pdf) 
 • Zeleni napotki za ponudnike turističnih nastanitev v destinaciji Kranj >> TUKAJ (pdf)

Poročila o trajnosti

 • Trajnostno poročilo destinacije Kranj >> TUKAJ (pdf)
 • Poročilo o trajnostnih kazalnikih >> TUKAJ (pdf)

Odgovorni standardi v turizmu

 • Priročnik, plakati in letak Slovenia Green&Safe >> TUKAJ
 • Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti >> TUKAJ
 • Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem >> TUKAJ

Aktivnosti za zagon turizma

 • Aktivnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj v smeri ponovnega zagona turizma >> TUKAJ
 • Pobuda za pripravo paketov za slovenski trg >> TUKAJ

 

I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE