Kranj - Grüne Destination in Slowenien

Grüne Destination in Slowenien

Kranj erhält Platinum-Label als Grüne Destination in Slowenien

Die Gemeinde Kranj ist im Jahr 2020 dem slowenischen Schema für grünen Tourismus beigetreten mit dem Ziel, dieses international anerkannte Instrument für die Entwicklung grüner Reiseziele zu nutzen, um ein nachhaltiges Tourismusmodell zu schaffen, das die natürlichen, sozialen und kulturellen Potenziale aufwertet und sie in das einzigartige Angebot des Reiseziels Kranj integriert. Im Jahr 2021 wurde das Reiseziel mit dem Label Slovenia Green Destination – Gold ausgezeichnet. Nach der Verleihung des Gütesiegels erstellte das Grüne Team einen Aktionsplan für den Zeitraum 2021–2023, der als Leitfaden und Grundlage für die weitere Arbeit sowie für die Aufrechterhaltung und Verbesserung des Labels dient.

V letu 2022 sta MOK in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) aktivno delovala, da sta izboljšala kriterije za nadgradnjo znaka. V januarju 2023 je tako destinacija Kranj prejela znak Slovenia Green Destination – Platinum.

Proces pridobivanja znaka je vodila Zelena ekipa, ki šteje 21 članov iz različnih inštitucij in jo vodi zelena koordinatorka Tamara Maržič (trenutno jo nadomešča Kristina Bogataj) iz ZTKK. Znaki, ki jih lahko pridobi posamezna destinacijo, so bronasti, srebrni, zlati in platinasti. Kranj si je, kot peta slovenska destinacija, prislužil platinasti znak, ki predstavlja priznanje za trajnostno in zeleno delovanje na različnih področjih v MOK, ne le v turizmu. To so od varovanja okolja, zaščite naravne in kulturne dediščine, sodelovanje s ponudniki in prebivalci, izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev itd. Obenem je to tudi zaveza, da bomo v Kranju s tako usmeritvijo nadaljevali tudi v prihodnje. Vizija destinacije je, da Kranj je in ostane čisto, zdravo in varno mesto. K sodelovanju oziroma prizadevanju v to smer so zato vabljeni tudi občanke in občani.

Durch die Verleihung des Platinum-Labels wird das Reiseziel Kranj und seine nachhaltigen Aktivitäten noch mehr in den Vordergrund rücken, die Stadt wird in viele Werbemaßnahmen des Slowenischen Fremdenverkehrsamtes (STB) einbezogen und erhält Zugang zu Daten für die weitere Arbeit und Entwicklung.

Der nächste Schritt ist die Umsetzung der im Rahmen des Aktionsplans 2021–2023 beschlossenen Maßnahmen und die Ausarbeitung eines neuen Aktionsplans 2024–2026, der die Erhaltung dieses wichtigen Labels im Rahmen des Grünen Schemas für den slowenischen Tourismus, Slovenia Green Destination Platinum, beinhalten soll.