Trajnost v MOK

Kranj v zeleni shemi trajnostnega turizma


Kranj v zeleni shemi trajnostnega turizma

Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij.

Kranj je kulturna, aktivna, zelena in zdrava prestolnica slovenskih Alp. Vse imamo na dlani – pitno vodo, čist zrak, pristen stik z naravo, zeleno naravo, ki osvežuje naše mesto, bogate kulturne vsebine ter lepo zgodovinsko mestno jedro.

Tudi v Kranju se zavzemamo za Zeleno politiko in smo se zato pridružili Zeleni shemi Slovenskega turizma. Pri tem pa spodbujamo trajnostno ravnanje na več ravneh.

Okoljske, trajnostne in ekološke znake za destinacije, ponudnike in parke najdete tule.

Odgovornosti za okolje, ki jih lahko naredi vsak od nas, lahko povzamemo s 5R:

 • REDUCE- zmanjšajmo količino odpadkov
 • RENEW – izberimo obnovljive materiale
 • REPLACE – zamenjajmo ne trajnostne materiale s trajnostnimi
 • REUSE – ponovno uporabimo
 • RECYCLE – reciklirajmo – ločujmo in omogočimo ponovno uporabo

Strateški dokumenti MOK

 • Trajnostna urbana strategija >> TUKAJ 
 • Celostna prometna strategija >> TUKAJ
 • Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020-2023 >> TUKAJ
 • Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021-2027 >> TUKAJ (pdf)
 • Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske >> TUKAJ (pdf)
 • Zakon o razvoju spodbujanja turizma >> TUKAJ

Ključni dokumenti ZSST

 • Akcijski načrt zelene sheme v Mestni občini Kranj 2023-2026 >> TUKAJ (pdf)
 • Akcijski načrt zelene sheme v Mestni občini Kranj 2021-2023 >> TUKAJ (pdf)
 • Strategija slovenskega turizma 2022-2028 >> TUKAJ
 • Green Destination Standard >> TUKAJ (v angleščini)
 • Priročnik za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green >> TUKAJ (pdf)
 • Etični kodeks v turizmu >> TUKAJ (pdf)
 • Sprejem etičnega kodeksa v turizmu >> TUKAJ (pdf)
 • Sklep o imenovanju zelene ekipe >> TUKAJ (pdf)
 • Zelena politika >> TUKAJ (pdf)
 • Kodeks za turistične vodnike >> TUKAJ (pdf)
 • Sprejem kodeksa za turistične vodnike >> TUKAJ (pdf)
 • Seznam znakov, ki jih priznava ZSST >> TUKAJ (pdf)
 • Register tveganj 2022 >> TUKAJ (pdf)
 • Krizni načrt >> TUKAJ (pdf)

Poročila o trajnosti

 • Trajnostno poročilo destinacije Kranj (2021, 2022) >> TUKAJ (pdf)
 • Zeleni kazalniki turistične destinacije Kranj do novembra 2022 >> TUKAJ (pdf)
 • Zeleni kazalniki turistične destinacije Kranj 2021 >> TUKAJ (pdf)
 • Trajnostno poročilo destinacije Kranj 2020 >> TUKAJ (pdf)
 • Poročilo o trajnostnih kazalnikih 2020 >> TUKAJ (pdf)

Odgovorni standardi v turizmu

 • Priročnik Slovenia Green&Safe >> TUKAJ

Imetniki znaka Slovenia Green v destinaciji Kranj