Raziskave - Kranj Zelena destinacija

Raziskave

Raziskave so pomemben del nalog, ki jih opravlja destinacijska organizacija v turistični destinaciji. Rezultati služijo nadaljnjemu razvoju in so smerokaz v katero smer se mora destinacija razvijati. V nadaljevanju boste na spletni strani našli izsledke nekaterih najnovejših raziskav.

Raziskava Slovenia Green

Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj izvajamo raziskavo na temo trajnostnega turizma v Kranju. Zanima nas zadovoljstvo obiskovalcev ter prebivalcev, poleg tega pa si želimo tudi povratne informacije o delovanju na področju trajnosti s strani turističnega gospodarstva.  V ta namen smo oblikovali anketne vprašalnike. Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev, ter s tem pripomorete k boljšemu razvoju trajnostnega turizma v Kranju:

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!


 

Raziskave

Pomemben korak k bolj trajnostno naravnanemu turizmu je tudi tesnejši stik s ponudniki, občani in obiskovalci. V ta namen je Zavod za turizem in kulturo Kranj v letu 2021 izvedel anketo za obiskovalce (331) in anketo za prebivalce destinacije Kranj (301). V začetku leta 2022 je bila opravljena tudi anketa s turističnim gospodarstvom (34).


 

Izsledki raziskav

 • Izračun ogljičnega odtisa mobilnosti in porabe energentov na dogodku Kranjska dolga miza 2023 >> TUKAJ (pdf)
 • Izračun ogljičnega odtisa mobilnosti in porabe energentov na dogodku Kranjska dolga miza 2022 >> TUKAJ (pdf)
 • Izsledki raziskave prebivalstva MOK v primerjavi s Slovenijo (obdobje anketiranja: 15.3.2021 – 30.4.2022) >> TUKAJ (pdf)
 • Izsledki raziskave turističnega gospodarstva MOK v primerjavi s Slovenijo (obdobje anketiranja: 15.3.2021 – 30.4.2022) >> TUKAJ (pdf)
 • Izsledki raziskave obiskovalcev MOK v primerjavi s Slovenijo (obdobje anketiranja: 15.3.2021 – 30.4.2022) >> TUKAJ (pdf)
 • Izsledki raziskav anketiranja v MOK v letih 2021, 2022 in primerjava z letom 2020 >> TUKAJ (pdf)
 • Izračun ogljičnega odtisa mobilnosti in porabe energentov na dogodku Kranjska dolga miza 2021 >> TUKAJ (pdf)
 • Izsledki raziskav anketiranja 2020 >> TUKAJ (pdf)
 • Turistična analitika 2015-2019 >> TUKAJ (pdf)
 • Primerjava ocen destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma >> TUKAJ (pdf)

 


 

Analiza vplivov turizma v naši destinaciji

V okviru Zelene sheme slovenskega turizma smo pripravili Analizo vplivov turizma v naši destinaciji po posameznih področjih: narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura ter socialno-ekonomski viri. Iz nje so razvidni tako pozitivni kot negativni vplivi na posamezna področja. Dobljeni rezultati so osnova za nadaljnje strateško načrtovanje turizma v destinaciji.

 • Analiza vplivov turizma v naši destinaciji >> TUKAJ (pdf)
 • Seznam kulturne dediščine v Mestni občini Kranj >> TUKAJ (pdf)