Kranj - Zelena destinacija

Kranj - Slovenia Green Destination

Kranj prejemnik platinastega znaka Slovenia Green Destination

Mestna občina Kranj (MOK) se je v letu 2020 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) z namenom, da s pomočjo mednarodno priznanega orodja za razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma, ki bo valoriziral naravne, družbene in kulturne potenciale ter jih povezal v edinstveno ponudbo turistične destinacije Kranj. V letu 2021 je destinacija prejela znak Slovenia Green Destination – Gold. Po pridobitvi znaka, je bil s strani Zelene ekipe pripravljen Akcijski načrt za obdobje 2021-2023, ki predstavlja vodilo in podlago za nadaljnje delo ter ohranjanje in nadgradnjo znaka. 

V letu 2022 sta MOK in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) aktivno delovala, da sta izboljšala kriterije za nadgradnjo znaka. V januarju 2023 je tako destinacija Kranj prejela znak Slovenia Green Destination – Platinum.

Proces pridobivanja znaka je vodila Zelena ekipa, ki šteje 21 članov iz različnih inštitucij in jo vodi zelena koordinatorka Tamara Maržič  iz ZTKK. Znaki, ki jih lahko pridobi posamezna destinacijo, so bronasti, srebrni, zlati in platinasti. Kranj si je, kot peta slovenska destinacija, prislužil platinasti znak, ki predstavlja priznanje za trajnostno in zeleno delovanje na različnih področjih v MOK, ne le v turizmu. To so od varovanja okolja, zaščite naravne in kulturne dediščine, sodelovanje s ponudniki in prebivalci, izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev itd. Obenem je to tudi zaveza, da bomo v Kranju s tako usmeritvijo nadaljevali tudi v prihodnje. Vizija destinacije je, da Kranj je in ostane čisto, zdravo in varno mesto. K sodelovanju oziroma prizadevanju v to smer so zato vabljeni tudi občanke in občani.

Skladno s pridobitvijo platinastega znaka bo destinacija Kranj še bolj prepoznavna po svojem trajnostnem delovanju, vključena bo v številne promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije (STO), poleg tega pa bo pridobila dostop do podatkov za nadaljnje delo in razvoj.

Naslednji korak je uresničevanje aktivnosti sprejetih v okviru Akcijskega načrta 2021-2023 ter priprava novega Akcijskega načrta 2024-2026, s katerim se bo ohranjal prestižni znak ZSST Slovenia Green Destination Platinum.