Kranj je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma postal prejemnik platinastega znaka Slovenia Green Destination

Kranj je v okviru Zelene sheme slovenskega turizma postal prejemnik platinastega znaka Slovenia Green Destination

Letošnje leto Kranj pričenja z dvema velikima priznanjema na področju trajnostnega razvoja. V evropskem prostoru nastopamo z nazivom EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI 2023, na domačih tleh pa smo postali prejemnik PLATINASTEGA ZNAKA Slovenia Green Destination.

Z namenom, da bi se destinacija Kranj razvijala trajnostno smo leta 2021 pristopil k Zeleni shemi slovenskega turizma in ob tem prejeli zlati znak. Konec lanskega decembra je potekala ponovna presoja, na podlagi katere smo zaradi trajnostnih praks v destinaciji postali prejemnik znaka Slovenia Green Destination platinum. Presoja je potekala v šestih kategorijah: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

S povprečno oceno 9,2 od možnih 10 se je Kranj pridružil petim platinastim destinacijam v Sloveniji: Bohinju, Ljubljani, Čatežu in Brežicam ter Laškem.

Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj: »Najvišjo oceno (10,0) smo dosegli v kategoriji Kultura in tradicija, najnižjo (8,3) pa v kategoriji Okolje in podnebje. Kar me še posebej razveseljuje pa je, da sta bili obe kategoriji, ki sta direktno vezani na turizem ocenjeni zelo dobro; destinacijski management (9,4) in poslovanje turističnih podjetij (9,5). To je dober pokazatelj, da na ZTKK aktivno sodelujemo s turističnim sektorjem in drugimi deležniki in da skupaj strateško načrtujemo razvoj turizma, pri čemer upoštevamo potrebo po trajnostni naravnosti ter skrbi za okolje in podnebje. Ob tem je usmerjenost občine k zelenemu in trajnostnemu razvoju zelo velika spodbuda. Naša trajnostna prizadevanja pa niso bila opažena le v Sloveniji, tudi Evropska komisija je Kranju z nazivom Evropska destinacija odličnosti 2023 dala močno potrditev, da gre naš razvoj v pravo smer.  Verjamem, da vse to ne prinaša le dviga Kranja med dobro prepoznavne turistične destinacije, ampak prispeva tudi k dvigu kakovosti življenja domačinov.«

Matjaž Rakovec, župan Mestne občina Kranj: »Zelo me veseli, da je Slovenska turistična organizacija prepoznala naša trajnostna prizadevanja in nam podelila platinasti znak, najvišjega v Zeleni shemi slovenskega turizma. Veliko energije vlagamo v trajnostne projekte, ki vplivajo na dvig kakovosti življenja v občini. Če hočemo obiskovalcem ponujati trajnostni turizem, moramo namreč najprej v vsakodnevno življenje vpeljati trajnostne prakse – in to nam dobro uspeva. V takšnem duhu vzgajamo že najmlajše. Prvošolcem, denimo, v zadnjih letih ob vstopu v šolo podarimo stekleničke, s tem pa jim sporočamo, da gre za izdelek za večkratno uporabo, naj pijejo vodo iz pipe, ki je pri nas zelo kakovostna, in poskrbijo za družbo brez odpadkov. Ob koncu leta 2022 smo skupaj z Zavodom Jamski laboratorij Tular odprli Informacijski center SOS proteus, ki preko zgodbe o človeški ribici ozavešča o pomembnosti podzemne vode. Potem je tu še izposoja koles, vključena v mrežo Gorenjska.bike, KRsKOLESOM kot največji elektricifiran sistem izposoje koles v državi, končujemo parkirišče P+R … Vse to so majhni koraki, ki jih delamo na poti k velikim ciljem, ki jih zaznava tudi mednarodna skupnost – Evropska komisija nam je podelila naziv evropska destinacija odličnosti in članstvo v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Vse to počnemo v sodelovanju z različnimi institucijami, med katerimi se uspešno povezujemo z Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Vsem se zahvaljujem za njihov dragocen prispevek in jim želim tvorno sodelovanje tudi v prihodnje.«

Presojevalci so med številnimi aktivnostmi, ki jih v Kranju izvajamo Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj ter ostali deležniki, izpostavili nekaj primerov dobrih praks:

  • vključitev Kranja v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 ter zasledovanje strategije podnebne nevtralnosti;
  • sistem za izposojo koles KRsKOLESOM;
  • Kranjska dolga miza, kot primer trajnostnega kulinaričnega dogodka, na katerem sodelujejo lokalni ponudniki;
  • Zeleni pingvin, s katerim občina spodbuja trajnostni način življenja že pri osnovnošolcih;
  • števec obiskovalcev in spremljanje obiska na območju Bobovka;
  • področje e-mobilnosti.

 

Hkrati smo dobili tudi nekaj priporočil in smernic za nadaljnje korake, kar je dobra odskočna deska za delo na področju trajnostnega razvoja turizma.

Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija, presojo pa izvaja Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace Ljubljana.

Sorodne vsebine

Kranj na mednarodnem sejmu ITB Berlin kot evropska destinacija odličnosti 2023

Kranj na mednarodnem sejmu ITB Berlin kot evropska destinacija odličnosti 2023

Kranj se bo predstavil na enem največjih mednarodnih turističnih sejmov ITB Berlin od 7. ...

Kranj pogled iz zraka

Kranj prejel nagrado Evropska destinacija odličnosti 2023

Skupaj je tekmovalo 20 destinacij, v ožji izbor pa so se uvrstile tri; poleg ...

cloveska-ribica-nova[1]

Info center SOS Proteus

Obiščite Informacijski center za varstvo človeške ribice SOS proteus v Rovih pod starim Kranjem. ...