SL
EN DE IT

Cerkev Sv. Kancijana

Cerkev, zgrajena v začetkih 15. stoletja, predstavlja najbolj prepoznavno zgradbo v mestni veduti. Gre za enega najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem, ki je bil pozneje zgrajenim cerkvam v Radovljici, Škofji Loki, Kamniku in Šentrupertu na Dolenjskem za vzor. Zgodovina sakralnih objektov na tem mestu je dolga, saj sega vse do predslovanskih časov.

Cerkev sv. Kancijana v Kranju je postala kulturni spomenik državnega pomena. Več najdete TUKAJ.

Na mestu sedanje gotske cerkve, posvečene oglejskim mučencem, sv. Kanciju, Kancijanu, Kancijanili in Protu, je že v predslovanski dobi stal sakralni objekt, kar so pokazale tudi arheološke raziskave v letih 1972 in 1984. Prezbiterij današnje cerkve je bil leta 1413 prizidan k starejši ladji in predstavlja značilen primer t. i. dolgega kora. Sredi 15. stoletja so starejšo ladjo zamenjali z gotsko dvorano s poligonalnimi slopi. Gotska rebra povezujejo bogato figuralno in dekorativno okrašeni sklepniki. Cerkveni prostor lepo dopolnjujejo freske angelov z glasbili, narejene približno leta 1460, delo žirovniškega mojstra.

 

Zvonik je odprt za javnost in ponuja razgled na vse tri verige slovenskih Alp in vse štiri strani neba.

 


  • Lokacija: Glavni trg, 4000 Kranj (google zemljevid)
  • Odpiralni čas: Ves čas. 
  • Vstopnina: /
  • Kontakt: Župnijski urad Kranj - center / tel. 04 280 72 00
I Feel Slovenia Združenje zgodovinskih mest logo Green and Safe Gorenjska košarica
 EU - sklad za regionalne razvoje  EU - sklad za regionalne razvoje Kulinaricno popotovanje CERDEE
Združenje zgodovinskih mest logo