Poslovne strani

Naloge Zavoda za turizem in kulturo Kranj

  • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
  • oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj,
  • koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
  • informacijska turistična dejavnost,
  • spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
  • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
  • razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
  • razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
  • organizacija in izvajanje prireditev,
  • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
  • izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
  • upravljanje z nepremičninami in premičninami,
  • druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.