Poslovne strani

Naloge Zavoda za turizem in kulturo Kranj

 • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
 • oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj,
 • koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
 • informacijska turistična dejavnost,
 • spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
 • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
 • razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
 • razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
 • organizacija in izvajanje prireditev,
 • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
 • izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
 • upravljanje z nepremičninami in premičninami,
 • druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.