Poslovne strani

Namen delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj

* izboljšanje kvalitete turistične ponudbe,
* povečanje aktivnosti ter
* profesionalizacije dela na področju oblikovanja in trženja turističnih programov.

To pa zahteva večjo koordinacijo med vsemi ponudniki turističnih storitev in višjo stopnjo valorizacije kulturnozgodovinskih in naravnih danosti v turistični ponudbi skozi aktivnejše povezovanje.