Poslovne strani

Obvestila o zaporah cest v KS Center Kranj

Mestno jedro Kranja je vedno bolj živahno, dogodki in obnove pa občasno zahtevajo zaporo cest.

V kolikor želite biti o zaporah cest v mestnem jedru pravočasno obveščeni in na e-mail prejemati obvestila o zaporah cest, svojo privolitev oddajte na e-naslov ursa.erjavc@visitkranj.si.

Obvestila o zaporah pošilja Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, prek e-naslova promet@kranj.si.

Prijavite se lahko stanovalci KS Center Kranj ter poslovni subjekti, ki delujete znotraj območja KS Center.


 

E-mail:

  • Dajem soglasje za prejemanje novic o zaporah cest v KS Center Kranj.
  • Strinjam se, da do preklica moje osebne podatke hrani in obdeluje Zavod za turizem in kulturo Kranj za namene obveščanja o zaporah cest v KS Center.
  • Privolitev lahko kadar koli prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
  • Lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov oz. uveljavljam pravice po 23. členu Pravilnika o zbiranju in varstvo osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, ali na elektronsko pošto ursa.erjavc@visitkranj.si.
  • Lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
  • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je izr. prof. dr. Miha Dvojmoč (miha.dvojmoc@infocenter.si).
  • Potrjujem tudi, da se zavedam svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki.
  • Upravljalec osebnih podatkov: Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj