Poslovne strani

Osebna izkaznica

Naziv: Zavod za turizem in kulturo Kranj     
Naslov: Glavni trg 2, 4000 Kranj
Telefon: +386 (0)4 238 04 50
Faks: +386 (0)4 238 04 51
E-naslov: info@visitkranj.si
Direktor:  Klemen Malovrh
Ustanovitelj: Mestna občina Kranj
Leto ustanovitve: 2001
Matična številka: 1658484
Id št za DDV SI52125653
Transakcijski račun: 01252-6033450688  Banka Slovenije    
Podračun pri: Agencija RS za plačilni promet, podružnica Kranj
 

Zavod za turizem in kulturo Kranj upravlja z naslednjimi objekti: