Poslovne strani

Uvedba trajnostnega certifikata za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek, 31. marca, objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.

Z razpisom imajo ponudniki možnost sofinanciranja stroškov pridobitve enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih ali trajnostnih znakov (EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key – Zeleni ključ, Trafelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glampin Green, Hostel International Quality & Sustainability in L.E.A.F.).

Namen razpisa je spodbuditi vse, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, k uvedbi trajnostnega poslovanja in standardov v:

  • nastanitvenih objektih,
  • gostinskih obratih
  • turističnih atrakcijah in
  • turističnih agencijah.

Vrednost javnega razpisa znaša 300.000 evrov, rok za oddajo vlog je 18. september 2023. Višina sofinanciranja za posamezen znak znaša 3.500 €.

Upravičeni stroški so naslednji:

  • stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  • stroški zunanjih izvajalcev pri izvajanju aktivnosti,
  • stroški izobraževalnih storitev, katerih izvedba izobraževanje je obvezen sestavni del pridobitve certifikata.

Med upravičene stroške ne spada:

  • davek na dodano vrednost ter
  • strošek pridobitve znaka Slovenia Green in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma (150 € + DDV).

Pomembno

Prijava na razpis in povrnitev stroškov je možna po uspešno pridobljenem certifikatu

Za vse ostale informacije si lahko preberete javno objavo na povezavi, na razpolago za vsa dodatna vprašanja smo vam tudi na kristina.bogataj@visitkranj.si ali na telefonski številki 030 707 991.

Vabimo vas, da se vključite v družino Zelene sheme slovenskega turizma in pridobite enega izmed zgoraj naštetih certifikatov.