Poslovne strani

Vloga in pomen Zavoda za turizem in kulturo Kranj v kranjskem turizmu

Glavna naloge in usmeritve delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, javnega zavoda, ki ga je ustanovila Mestna občina Kranj, so razvoj in trženje turizma ter vzpostavitev prepoznavnosti Kranja kot turistične destinacije.


Zavod za turizem in kulturo Kranj mora razvijati kvalitetno turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala tako na kakovost življenja prebivalcev Mestne občine Kranj in ki bo privlačna za obiskovalce.

V svojem delu in programski usmeritvi Zavod podpira delovanje Turističnih društev, usklajuje programe in skrbi za promocijo dejavnosti. Zavod skrbi za koordinirano promocijo zasebnega sektorja na področju turizma in posreduje informacije pomembne za njihov razvoj.

Zavod vzpostavlja možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti. 

Zavod za turizem in kulturo Kranj skrbi za celovit razvoj, učinkovitost in promocijo turizma v celovitem turističnem območju Mestne občine Kranj in vključevanje dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s turizmom.