Prešernov smenj - Zapore cest

8. februar 2024
Trgi in ulice starega Kranja

ZAPORE CEST

Popolne zapore cest:

8.2.2024, od 6:00 do 18:00:
– Slovenski trg-Gregorčičeva ulilca / območje od križišča Koroške ceste in ceste med Globusom in Delavskim domom do objekta na naslovu Gregorčičeva ulica 18 (Hortikulturno društvo)

8.2.2024, od 7:00 do 20:00:
– Glavni trg-Tomšičeva ul.,
– Gregorčičeva ul.-Maistrov trg,
– Poštna-Tavčarjeva-Maistrov trg,
– Reginčeva ul. 13,
– Tomšičeva ul.-Glavni trg,
– Cankarjeva ul.-Trubarjev trg,
– Tavčarjeva ul.,
– Glavni trg-Prešernova ul.,
– Jenkova ul.

8.2.2024, od 9:00 do 18:00:
– Slovenski trg-mimo MOK,
– Parkirišče »Brioni«

8.2.2024, med 9.00 in 16.00, zaradi vožnje s kočijo popolna zapora ceste:
– Mestna knjižnica Kranj – Gregorčičeva ulica – Partizanska cesta:
– Gregorčičeva ulica-Maistrov trg,
– Slovenski trg-Gregorčičeva ul.,
– Gregorčičeva-Partizanska,
– Partizanska c.

Dodatne informacije:

– V času prireditev bo določena intervencijska pot za stanovalce mestnega jedra, ki bo omogočala najhitrejši in najvarnejši dostop, in sicer bo potekala na relaciji: Poštna ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica in v smeri Tavčarjeva, Maistrov trg, Reginčeva, Tomšičeva ulica, Glavni trg, Cankarjeva, Tavčarjeva in Poštna ulica.

V času prireditve bo na relaciji cesta med Globusom in Delavskim domom, Gregorčičeva cesta, cesta ob Prešernovem gaju, Partizanska cesta, Gregorčičeva cesta in cesta med Globusom in Delavskim domom vozila kočija, ki bo prevažala obiskovalce prireditve. Postajališče za obiskovalce bo na Gregorčičevi ulici, poleg potopnih količkov.

– Parkirišče Čebelica bo v času prireditve Prešernov smenj namenjena LE prebivalcem mestnega jedra (imetnikom dovolilnic C1, C12 in C13 ter tudi imetnikom dovolilnic za prevoz), parkirišče Stara Sava in Brioni sta zaprta.

Na dan prireditev bo, v skladu z dogovorom med MO Kranj in KS Center, brezplačno parkiranje omogočeno tudi imetnikom dovolilnic za prevoz (1. odstavek, 36. člena, Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj), saj jim bo na dan prireditve otežen ali onemogočen dostop do lastnega parkirnega mesta.

– Obiskovalci prireditve lahko parkirajo na ostalih javnih parkiriščih: Huje, Sejmišče.

Vse prihajajoče zapore si lahko ogledate tudi na povezavi ceste.kranj.si.