Torkov kulturni vdih

julij - avgust 2023

TORKOV KULTURNI VDIH
julij – avgust 2023

Torkov kulturni vdih so poletni kulturni večeri, ki prinašajo literarne pogovore ter gledališke predstave.

Program in vsebino kulturnih dogodkov prispevajo Mestna knjižnica KranjPrešernovo gledališče in Gorenjski muzej.

Torkov kulturni vdih pod grajsko lipo na vrtu Gradu Khislstein bo potekal vsak torek v juliju in avgustu 2023.

* Program je v slovenskem jeziku.

Prešerno poletje