Ob mednarodnem zero waste dnevu v Sloveniji tri nove nastanitve na poti zero waste

30. marca po vsem svetu obeležujemo zero waste dan, ki je od preteklega leta del uradnega koledarja Združenih narodov. Ekologi brez meja, nacionalna zero waste organizacija za Slovenijo, so ob tej priložnosti predstavili tri nove nastanitve na poti zero waste. Med njimi je tudi Jenkova rezidenca.

Ribno Alpine Resortu se kot primer dobre prakse ravnanja z odpadki v nastanitvah pridružujejo Soča Guesthouse, Hotel Cerkno in Jenkova rezidenca, ki vse dosegajo oz. presegajo kriterij 90% ločeno zbranih odpadkov. Ker pa pri zero waste ne gre zgolj za ločevanje odpadkov, ampak v prvi vrsti za preprečevanje njihovega nastajanja, velja izpostaviti napredek tudi na tem področju.

Nastanitve so zmanjšale skupno količino odpadkov na gosta na noč za 42 – 58 % in to v turistični dejavnosti, za katero se predvideva, da se bo do leta 2050 količina odpadkov povečala za 251 %.

Predstavitev rezultatov in novih ponudnikov je potekala 27. marca v Kanalu ob Soči, kjer je bil za deležnike na področju turizma organiziran ogled Soča Guesthouse in okrogla miza na temo trajnosti v turizmu. Vodja zero waste turizma pri Ekologih brez meja, Ana Golja, je ob tem poudarila: “Delo z vsako nastanitvijo je nekaj posebnega in prinaša drugačne izzive. Ključno je, da idejo o trajnostnem poslovanju, ki vključuje tako delo z odpadki, vodo in energijo, najprej ponotranji vodstvo, ki z zgledom prenaša dobre prakse na zaposlene, goste, zunanje izvajalce in dobavitelje. Vse nastanitve, s katerimi sodelujejo imajo manj kot pol kilograma odpadkov na gosta na noč, kar je napram evropskemu povprečju, ki znaša med 1,3 in 3 kg odličen dosežek.

Sodelujoči na okrogli mizi so se strinjali, da so največji učinek dosegli s spremembo ponudbe obrokov – monoporcije je nadomestila rinfuza, s tem pa se je količina odpadkov drastično zmanjšala. V primeru Hotela Cerkno celo do te mere, da so lahko zmanjšali število zabojnikov za odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Poleg ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov je ključna tudi komunikacija z vsemi deležniki.

To je še posebej pomembno v Jenkovi rezidenci v Kranju, kjer so se načrtovanja zero waste ukrepov lotili še pred samim odprtjem rezidence, vse odpadke pa ustvarijo gostje sami in zato potrebujejo celovita navodila za ustrezno ravnanje z njimi.

30. marec je od preteklega leta na koledarju Združenih narodov mednarodni zero waste dan. Ekologi brez meja so slovenski predstavniki in soustanovitelji mreže Zero Waste Europe, ki si prizadeva za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo zmanjševanje ter spodbuja trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

Človeštvo letno proizvede od 2,1 do 2,3 milijarde ton komunalnih odpadkov, od katerih se jih le 61-62 % obdela v nadzorovanih okoljih. Preudarna potrošnja, ponovna uporaba, popravila, izmenjave, ločeno zbiranje odpadkov in kompostiranje so tako ključ za izboljšanje trenutnega stanja.

To si Ekologi brez meja skupaj z evropskimi zavezniki v sklopu zero waste mreže prizadevajo že jubilejno 10. leto tako na ravni turističnih ponudnikov kot lokalnih skupnosti in drugih organizacij, ki stopajo na pot do družbe brez odpadkov.

Fotogalerija

Foto: Katja Sreš

Sorodne vsebine

jenkova-soba-jost-gantar

Jenkova rezidenca

V hiši, kjer je nekoč živel Simon Jenko, je urejena navdihujoča rezidenca z manjšo ...