Hotel Actum soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini

S ponosom sporočamo, da je Hotel Actum v Kranju postal lastnik certifikata Zeleni ključ. Vodstvo in zaposleni v hotelu Actum so se odločili, da bo njihovo poslovanje trajnostno in zeleno naravnano.

Vključili so se v postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata za namestitve – ZELENI KLJUČ in ga tudi uspešno prestali. Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Zagotavlja zavezanost hotela okolju in trajnostnemu razvoju ter omogoča njihovim gostom, da z osveščenim ravnanjem pripomorejo k varovanju okolja.

Vizija turistične destinacije Slovenije, kot jo vidi in vodi Slovenska turistična organizacija (STO), je, da je Slovenija zelena, k trajnosti zavezana butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Je destinacija petzvezdičnih doživetij.

Tudi v Kranju sledimo tem trendom in smernicam. Mestna občina Kranj je že leta 2016 s strateškim dokumentom Trajnostna urbana strategija Kranj 2030 opredelila destinacijo kot trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske.

V letošnjem letu pa smo vstopili tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma in se tako pridružujemo 53 slovenskim destinacijam, ki se že ponašajo z znakom Slovenia Green.

Hotel Actum s pridobljenim certifikatom soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini, za kar se ekipi hotela iskreno zahvaljujemo in jim obenem čestitamo za ta dosežek.

Vstop hotela Actum v družino prejemnikov Zelenega ključa je rezultat ne samo njihove zavezanosti k trajnostnemu in zelenemu poslovanju, ampak je tudi rezultat vseh aktivnosti, ki jih je Mestna občina Kranj, skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, izvajala tokom tega leta.

Poleg predstavitve Zelene sheme in trajnostnih certifikatov za strokovno javnost je bistveno tudi povezovanje s turističnim gospodarstvom in veseli smo, da je le-to že obrodilo sadove.

Sorodne vsebine

Zelen dan nagrajenci

Kranj uradno prejel naziv in plaketo Slovenia Green Destination Platinum

Destinacija Kranj še uradno prejela pridobljeni naziv in plaketo Slovenia Green Destination Platinum. ...

HotelActum_slovenia-green_jan-2021_Visit-Kranj

Boutique Hotel Actum ****

Avtentičnost hotela poudarjajo z dekorativnimi kosi starodobnih avtomobilov znamke Rolls-Royce, ki so v vlogi ...